Aktualności

Dodane przez Admin w dniu 5 września 2013

Na stronie internetowej

naszej parafii transmisja 

modlitewnego czuwania:

Wielki Czwartek:

od godz. 20.30 do 22.00

Wielki Piątek:

20.30 – Różaniec

21.00 – 1 dzień nowenny przed uroczystością Bożego Miłosierdzia

22.00 – zakończenie czuwania

 

 

Od 8 kwietnia udostępniono możliwość oglądania transmisji nabożeństw również za pośrednictwem telefonów komórkowych (proszę otworzyć stronę naszej parafii, a następnie zakładkę KAMERA)

 

PROPOZYCJE NA TRIDUUM PASCHALNE

 

Po raz pierwszy będziemy przeżywać tajemnice Wielkiego Tygodnia poza świątynią, dlatego prosimy Ducha Świętego o pomoc w owocnym i godnym przeżywaniu najważniejszych dni w roku kościelnym. Proponujemy podjęcie przygotowań do Triduum Paschalnego. Domowy ołtarz – stolik przykryty białym obrusem, na nim krzyż i Pismo Święte – obok świece
(gromnica). Pomocne będą modlitewniki i śpiewniki religijne. Wcześniej należy zapoznać się z proponowanymi przez media transmisjami Liturgii Triduum Paschalnego. Do godzin, w których będą transmisje parafialne dostosujmy rodzinną modlitwę – jej czas i forma niech będą zgodne z potrzebą serca i naszymi umiejętnościami. Łączymy się myślą z innymi rodzinami w parafii, z duszpasterzami i tak odkryjemy Kościół duchowy.

 

Wielki Czwartek
– Ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa

 

Na domowym ołtarzu umieszczamy obraz Ostatniej Wieczerzy lub obraz – pamiątkę Pierwszej Komunii św.
A. Msza Świętej Wieczerzy Pańskiej – Uczestniczymy w liturgii transmitowanej przez media. Pamiętamy o Komunii duchowej. 
B. Rodzinna liturgia wielkoczwartkowa: Wspólna kolacja, na podobieństwo Wieczerzy wigilijnej przed Bożym Narodzeniem.
– Lektura Ewangelii według św. Jana (rozdział 13 i 14)
– modlitwa przed jedzeniem
– Po wieczerzy odczytać opis Ustanowienia Najświętszego
Sakramentu – Pierwszy List Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
(1 Kor 11,17-34).
– Odśpiewać:
Pieśń „Ogrodzie Oliwny”; Gorzkie Żale cz. I i inne pieśni. W czasie gdy w kościołach trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w tzw. Ciemnicy można odczytać Ewangelię według świętego Mateusza rozdział 26, 16-56 i godzinę przeżyć podejmując modlitwę prywatną, albo uczestnicząc w katolickich programach TV lub Radia.

Modlitwa
Panie Jezu, nadchodzi godzina, gdy zostaniesz wydany w ręce ludzi. Przygotowani przez Twoje nauczanie i odnowieni przez czterdziestodniowy post chcemy kontemplować głębię wielkiego misterium, jakie dzisiaj się
rozpoczyna. Daj nam wejść razem z Tobą do Wieczernika, gdzie czeka
na nas Największy z Cudów. Z dziękczynieniem chcemy celebrować tajemnicę Najświętszej Ofiary i jednocześnie uwielbiać Cię jako Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Przepełnieni wdzięcznością za tak wielki dar składamy na ołtarzu  nasze życie, wszystkie problemy i troski, całą naszą słabość i grzeszność. Przemień je Jezu i uczyń ofiarą miłą Tobie. W wieczornym mroku patrzymy na nasze zdrady, które wydały Cię na śmierć. Nie jesteśmy godni, aby przebywać z Tobą, ale Ty mimo wszystko przygarniasz nas do siebie i przebaczasz wszystkie nasze nieprawości. Patrzymy na Ciebie w ciemnicy i współodczuwamy Twoje osamotnienie i smutek. Chcemy być razem z Tobą w oczekiwaniu na wydarzenie, które przyniesie nam usprawiedliwienie i pokój.

 

Wielki Piątek
– Misterium Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa

 

W centrum tego dnia powinien być Krzyż. Dzień postu ścisłego. Ograniczamy posiłki co do ilości i jakości – bez mięsa. Post i utrudnienia związane z epidemią ofiarujemy jako zadośćuczynienie za grzechy. Wszystkie czynności tego dnia możemy ofiarować jako modlitwę za chorych, konających i zmarłych w ostatnich dniach.

A. Liturgia Męki Pańskiej . Uczestniczymy w liturgii transmitowanej przez media. 
– Całujemy domowy krzyż wtedy, gdy w liturgii zostanie odsłonięty.
– Przyjmujemy duchowo Komunię świętą.
B. W ciągu dnia śpiewamy Pieśni Wielkopostne o Krzyżu Jezusa.

O godzinie 15.00 – chwila śmierci Jezusa – Koronka do Bożego Miłosierdzia. Odmówić Litanię do Najdroższej Krwi Pana Jezusa.

O godz. 17.30 odprawić Drogę Krzyżową.

Odśpiewać Gorzkie Żale cz II i III.

 

Modlitwa
Jezu Chryste, w bolesnym doświadczeniu Twojej męki chcemy razem z Tobą iść drogą krzyżową i pokutować za nasze grzechy. Nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie. Skazujemy Cię często na śmierć w naszych decyzjach i postawach. Nie jesteśmy w stanie sami za nie zadośćuczynić, ale mamy dobrą wolę, aby naprawiać zło, które popełniliśmy i postanowić zmianę naszego postępowania. W każdym uderzeniu, wyszydzeniu i upadku ukrywa się jakiś nasz grzech. Żadna sekunda Twojej męki nie jest przypadkowa. Cierpisz nie tylko fizycznie, ale także duchowo za tych, którzy nie szanują Twojej Ofiary. Daj nam, Panie, kontemplować krzyż. Nie pozwól, abyśmy zwątpili i uciekli spod Niego na widok cierpienia i śmierci, która czyha w pobliżu. Niech będzie on dla nas znakiem miłości i zbawienia. Wielka była cena, jaką za nas zapłaciłeś, ale też wielka jest Twoja miłość do nas. Wpatrzeni w Ciebie i współcierpiący na Golgocie, odczuwamy także radość i pewność z otrzymanego zbawienia. Błogosławiona jest nasza wina, bo gładzi ją tak wielki Odkupiciel. Bądź za to uwielbiony, Jezu, na wieki wieków. Amen
 

 

Wielka Sobota – oczekiwanie na Noc Paschalną

 

Śpiewamy pieśni Wielkopostne. Przygotowujemy święconkę, jak co roku.
– Błogosławieństwo pokarmów,  błogosławi głowa domu:

 
Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w komunii świętej dajesz życie światu; pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu.
Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów; pobłogosław to mięso wędliny i wszelkie pokarmy które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego.
Chryste Życie i Zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka; znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami.
W Imię Ojca + i Syna +i Ducha Świętego+ Amen.

Pokropić wodą święconą.

B. Liturgia Paschalna Wielkiej Soboty. W miarę możliwości uczestniczymy w transmisji. 
– Przyjmujemy duchowo Komunię świętą.
Na zakończenie odśpiewać pieśni wielkanocne. Alleluja!

 

Modlitwa
Wołamy do Ciebie, Panie, z głębokości naszego ducha i trwamy w oczekiwaniu na wydarzenie, które trzykrotnie zapowiedziałeś apostołom. Wierzymy, że Syn Człowieczy nie pozostanie w grobie, a nasza wiara nie jest pozbawiona podstaw. Nie ma Cię tylko przez chwilę ,a jednocześnie czujemy, że nigdy nas nie zostawiłeś. W ciszy Wielkiej Soboty chcemy trwać przy Twoim grobie, gdzie wszystko stanie się nowe. Ziarno wrzucone w ziemię obumrze i wyda plon stokrotny. Tak chciał Ojciec i Jego święta wola. Szatan zostanie pokonany, śmierć odarta ze swojego żądła, a z naszych oczu otrzesz ostatnią łzę. Wierni Twojej obietnicy wypatrujemy poranka, gdzie rozbłyśnie nowe światło Baranka paschalnego. Światło, które nie zna zachodu i nie boi się żadnej ciemności. Uwielbiamy Cię Panie, w Twojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Wierzymy, że także i my opuścimy kiedyś grób, by zaśpiewać przed tobą radosne „Alleluja!”.

 

Wielka Niedziela Zmartwychwstanie –
Poranek Wielkanocny

 

A. Liturgia Mszy świętej. Udział w Mszy Świętej transmitowanej przez media.
– Przyjmujemy duchowo Komunię świętą.

B. Śniadanie wielkanocne
 
 Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
Mt 6, 31 ab.32b-33: 

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: 

Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

Pieśń Wielkanocna – „Zwycięzca śmierci”.

Ufamy Jezusowi, Alleluja!

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40