Akcja Katolicka

Dodane przez Admin w dniu 7 lutego 2013

Kalendarium i Program Pracy POAK Wietlin 2017 rok

 

Miesiąc Data Planowane działanie Miejsce realizacji Temat do realizacji
Styczeń 08.01 Opłatek Parafialny Wietlin Opłatek
21.01 Spotkanie Rady DIAK Jarosław Sprawozdanie, Program Pracy, opłatek
22.01 Spotkanie samorządowców z AK Strachocina Msza św. i  spotkanie opłatkowe
28-29.01 Rekolekcje dla Prezesów Strachocina rekolekcje
Luty 01.02 Spotkanie Zarządu POAK Wietlin Program Pracy 2017-projekt
08.02 Spotkanie comiesięczne Wietlin Katecheza 1, przyjęcie Programu Pracy
12.02 Wiosenny Dzień Skupienia Łowce Referat, Msza św.
19.02 Oprawa Liturg. /Suma/ Wietlin Czytania mszalne
02/03 Projekcja filmu Świetlica Wietlin „Czasy ostateczne”
Marzec 01.03 Spotkanie comiesięczne Wietlin Katecheza 2,3
17.03 Droga Krzyżowa Wietlin Droga Krzyżowa prowadzona przez dzieci i AK
12.03 Oprawa Liturg. /Suma/ Wietlin Czytania mszalne
Kwiecień 05.04 Spotkanie comiesięczne Wietlin Katecheza 4
07.04 Droga Krzyżowa /plenerowa/ Wietlin Droga Krzyżowa ulicami wioski
09.04 Oprawa Liturg. /Suma/ Wietlin Czytania mszalne
14.04 Droga Krzyżowa  -W. Piątek Wietlin Droga Krzyżowa prow. przez AK
15.04 Adoracja – Wielka Sobota Wietlin Prowadzona przez RAM i AK
Maj 10.05 Spotkanie comiesięczne Wietlin Katecheza 5
13.05 Pielgrzymka AK do Strachociny Strachocina 100 rocznica Objawień Fatimskich
16.05 Oprawa Liturg. /Suma/ Wietlin Odpust parafialny
18.05 Akt intronizacji Jezusa Chrystusa i Pana Kościół Parafialny Akt intronizacji AK i RAM
Czerwiec 07.06 Spotkanie comiesięczne Wietlin Katecheza 6,7
09-10.06 Krajowa Pielgrzymka AK na Jasną Górę Częstochowa Spotkanie z MB Częstochowską
11.06 Jubileusz 50-lecia kapłaństwa Ks. Józefa Kiełbowicza Wietlin Pomoc w organizacji Jubileuszu
15.06 Oprawa Liturg. /Suma/ Wietlin Ur. Bożego Ciała
23.06 Spotkanie comiesięczne przy ognisku z RAM Wietlin Katecheza 8
Lipiec 03.07-12.08 Wieczorna modlitwa różańcowa AK i Róż Różańcowych Kaplica MB z Lourdes Różaniec w różnych intencjach Parafii
09.07 Oprawa Liturg. /Suma/ Wietlin Czytania mszalne
Sierpień 15.08 Oprawa Liturg. /Suma/ Wietlin Uroczystość  Wniebowzięcia NMP
08 Festyn katolicki Arch. Jarosław Wypoczynek i rekreacja w duchu trzeźwości
08 Pielgrzymka Szlakiem Sanktuariów Bałkańskich Węgry, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina Maryja-ratunkiem dla świata
Wrzesień 03.09 Pomoc w org. 70-lecia Parafii Wietlin i odpustu parafialnego Wietlin Uroczysta

Msza Święta

06.09 Spotkanie comiesięczne Wietlin Katecheza 9
08-09.09 Pielgrzymka-300 rocznica koronacji MB Częstochowskiej Wadowice, Oświęcim, Częstochowa Dziękczynna pielgrzymka za opiekę M Bożej nad naszą  parafią
10.09 Oprawa Liturg. /Suma/ Wietlin Czytania mszalne
09/10 Jesienny Dzień Skupienia Arch. Jarosław Referat, Msza św.
Październik 04.10 Spotkanie comiesięczne Wietlin Katecheza 10
08,22,

29.10

Różaniec Wietlin Prowadzenie AK
15.10 Dzień Papieski Wietlin Opr.Liturgiczna,konkurs,kiermasz
18.10 Spot. Zarządu POAK Wietlin Listopadowe zadania
Listopad 08.11 Spotkanie comiesięczne Wietlin Katecheza 11,12
12.11 Oprawa Liturg. /Suma/ Wietlin Czytania mszalne
12.11 Wieczornica Patriotyczna Świetlica Wietlin Inscenizacja i śpiew pieśni patriotycznych

/99 Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski/

25.11 Pielgrzymka AK do Przemyśla Przemyśl Święto Chrystusa Króla
25.11 Spotkanie AK i Chóru Parafialnego Świetlica Wietlin Święto Patronalne AK i Chóru Parafialnego
26.11 Święto Chrystusa Króla w Parafii i opraw. Liturg. Kościół Parafialny Uroczysta Msza Św., wprowadzenie i poświęcenie Sztandaru POAK w Wietlinie
28.11 Spot. Zarządu POAK Wietlin Podsumowanie 2017 roku
Grudzień 06.12 Spotkanie comiesięczne Wietlin Przyjęcie Sprawozdania 2017
11.12 Oprawa Liturg. /Suma/ Wietlin Czytania mszalne
07-18.12 Zbiórka darów Parafia Wietlin Dla najbardziej potrzebujących
16.12 Wigilia dla samotnych Świetlica Wietlin Dla osób samotnych

i potrzebujących

 

 

 

 

ZADANIA PODSTAWOWE DLA KAŻDEGO CZŁONKA POAK

 

 • pogłębi przyjaźń z Jezusem poprzez adorację Najświętszego Sakramentu
 • będzie systematycznie czytał Biblię, aby poznać prawdziwe oblicze Boga
 • zadba o częstą spowiedź i komunię świętą, by być silnym do ewangelizacji
 • weźmie udział w wiosennym i jesiennym dniu skupienia ze świadomością, że własna wiara potrzebuje rozwoju i umocnienia
 • odbędzie pielgrzymki do Strachociny, Częstochowy i Przemyśla
 • sięgnie po wartościowe książki o tematyce religijnej
 • odmówi codziennie wybraną modlitwę w intencji Ojczyzny
 • weźmie w świadomy sposób do ręki różaniec w związku z obchodami 100 rocznicy Objawień Fatimskich

ZADANIA POAK

 

 • dokona intronizacji Jezusa Chrystusa i Pana oraz podejmie to dzieło w wśród innych wspólnot /ks. Asystent/
 • zainicjuje w parafii pielgrzymkę do Częstochowy z racji 300 rocznicy koronacji Cudownego Obrazu
 • odbędzie pielgrzymkę do Zakopanego (w miarę możliwości) na polskie uroczystości 100-lecia Objawień Fatimskich
 • włączy się w diecezjalną, rotacyjną adorację Najświętszego Sakramentu /parafia Wietlin grudzień/
 • odbędzie wspólne spotkanie z RAM lub innymi grupami działającymi w parafii
 • zorganizuje zbiórkę środków finansowych na dokończenie budowy kościoła w Ekwadorze i na wsparcie działalności Radia Maryja i Radia Fara
 • obejmie patronatem modlitewnym poszczególnych misjonarzy pochodzących z naszej archidiecezji
 • podejmie próbę dotarcia do bliźnich, którzy nie przychodzą na niedzielną Mszę świętą
 • w okresie jesiennym zorganizuje zbiórkę żywności dla schronisk Brata Alberta
 • kontynuujemy Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów – adres strony internetowej:  wordpress.com
 • zdjęcia z uroczystości i wydarzeń parafialnych –  Wikariusz
 • organizowanie dla parafian projekcji  filmów o tematyce religijnej,    patriotycznej i prorodzinnej
 • zaangażowanie się w uroczystości  religijno-patriotyczne  : 3 V, , 15 VIII, 3IX, 16 X, , 11 XI, wywieszenie flag państw. i kościelnych

ZADANIA OBOWIĄZKOWE DLA ZARZĄDU POAK

 

 • opracowanie Programu Pracy i Sprawozdania oraz przesłania go do odpowiedzialnego za dekanat /Prezes- Zarząd/
 • zorganizuje – 3 Posiedzenia Zarządu, 11 spotkań miesięcznych / 2 Walne Zebrania/. Spotkania zostaną zaprotokołowane / Zarząd-Sekretarz/
 • prowadzenie podstawowej dokumentacji – „Minął miesiąc”/Sekretarz/
 • włączy się w organizację Dnia Papieskiego ( w każdym z wymiarów)
 • włączy się w organizację wydarzeń ponad parafialnych o charakterze patriotycznym, kulturalno – rozrywkowym, charytatywnym
 • realizowanie tych zadań, które wynikną w ciągu roku, a teraz trudno przewidzieć

 

 

Stałe punkty comiesięcznych spotkań:

 

 • modlitwa – dziesiątek różańca/ za Siostrę Bernardę – Dorotę Ciupak, Asystenta i członków POAK/
 • kwadrans ewangeliczny /Ks. Asystent POAK/
 • wspólne rozważanie materiałów formacyjnych „Idźcie i głoście” – przypisanych na poszczególne miesiące /odpowiedzialni członkowie/
 • dzielenie się wiarą / Aktualności z życia Kościoła i Akcji Katolickiej: protokół wydarzeń od ostatniego spotkania- sekretarz, ciekawa książka, artykuł, film – odpowiedzialni członkowie /
 • sprawy organizacyjne
 • modlitwa na zakończenie w intencji ojczyzny
 • podsumowanie i błogosławieństwo – Ks. Asystent POAK

 

ZAKOŃCZENIE

     „Warto stanąć przed Panem, tak jak prorok Izajasz i powiedzieć: „Oto Ja poślij mnie”. Poślij mnie, Panie, do mojej rodziny, do mojej parafii, do moich kolegów i przyjaciół. Poślij mnie do środowiska, w którym przyszło mi żyć. Będę starał się być prawdziwym chrześcijaninem, być Twoim świadkiem.”

/Ks. Arcybiskup Adam Szal/

 

     Niech Program Pracy na 2017 rok wzmocni nasze przekonanie, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do misyjności na mocy sakramentu chrztu świętego, który ściśle łączy się z obowiązkiem przekazywania wiary. Idźmy więc i głośmy!

Maryjo, Królowo Polski, wstawiaj się za nami!

Święty Bracie Albercie Chmielowski, módl się za nami!

Święty Andrzeju Bobolo – módl się za nami!

 

Asystent Parafialny                                                                                   Prezes POAK

Ks. Henryk Iwanicki                                                                                Mirosław Nazar

 

Pages: 1 2 3 4