Rada Duszpasterska

Dodane przez Admin w dniu 17 grudnia 2011

1. 24 lutego 2013 r. odbyły się w naszej parafii wybory do Rady Parafialnej na 5-letnią kadencję.

W Wietlinie do uczestnictwa w Radzie Parafialnej zaproszenie otrzymują:

z Urzędu:

1. Koszła Barbara

2. Kopeć Danuta

3. Kotliński Janusz

4. Nazar Mirosław

5. Pawełek Kazimierz

z wyboru Parafian:

6. Czesnak Władysław

7. Górecka Joanna

8. Krzeptoń Aldona

9. Pajda Kazimierz

10. Romaniec Władysław

11. Ruselik Małgorzata

12. Smok Mariusz

13. Tomczyk Marian

z nominacji Proboszcza parafii:

14. Bednarz Adam

15. Bosak Marian

16. Bosak Tadeusz

17. Dublanica Stefan

18. Grybel Edward

19. Kałek Krzysztof

20. Korzeniowski Krzysztof

21. Michalska Lucyna

22. Robak Adam

23. Socha Jan

24. Zając Witold

25. Żołnierz Antoni

W Wysocku do uczestnictwa w Radzie Parafialnej zaproszenie otrzymują:

z Urzędu:

1. ks. Stanisław Kudyba

2. s. Karolina Gwiżdż

3. Pyrcz Halina

z wyboru Parafian:

4. Modny Dorota

5. Mątkowska Helena

6. Orzech Ryszard

z nominacji Proboszcza parafii:

7. Rachwalski Zbigniew

8. Walewicz Mirosław

9. Wielgos Grzegorz

10. Wojciechowski Andrzej

11. Wójtowicz Stefan

12. Wyka Józefa

.